Síntesis resultats taller 5/2016: Concreció formes intervencions. 2 novembre 2016.

IMG_20161102_195954.jpg

Lloc i durada: local aa.vv. Bon Pastor. Inici a les 19:10, final 20:45 hores.

Assistents veïns: Antonio, Carme, Antonio, Paquita, Maria Dolors, Xema, Rafael, Ferran, Salvador, Josep; Cr Polis: Xavi i Tomeu

Objectius: Seguint amb objectiu de l’últim taller (19 octubre) de concretar propostes formals amb els objectius especificats en els tallers anteriors (10, 17 i 28 de juny 2016), es decideix abordar l’espai entre els carrers Bellmunt, Ardèvol, Claramunt i Tàrrega, on es preveu el futur museu-arxiu cases barates, i especialment el record del bombardeig del 1937 en aquest lloc.

IMG_20161102_200315.jpg

Procediment: Es fa un resum del taller anterior, es comenta l’inici de les obres d’urbanització en l’espai a treballar avui, del què sorgeixen alguns interrogants vers la seva possible incidència amb les propostes que es puguin fer en aquesta sessió.

El debat es desenvolupa amb l’ajuda d’un portàtil connectat a un projector per mostrar exemples (d’intervencions, carrers o el que es consideri oportú), a més de llapis, papers, pissarra i unes petites peces de fusta per representar la intervenció a sobre d’una taula, on se simula un plànol de la zona, amb l’ajuda d’unes cartolines a manera de blocs d’edificis.

Desenvolupament: Es busquen exemples de monuments i intervencions adreçades a recordar víctimes, bombardejos i guerres. El primer punt de debat és si la intervenció ha de ser figurativa o abstracta, decantant-se principalment per l’última opció.

IMG_20161102_194114.jpg

Un segon punt gira en torn la forma i material a emprar. Es comença amb la proposta d’emprar la forma del cub, per a recordar els bombardejos del 1937 en la zona. La idea sorgeix arran d’una proposta per reutilitzar els blocs de pedra situats actualment prop de la font de canaletes, en la plaça destinada al futur mercat. La idea dels cubs també es relacionada amb el record de la runa i enderroc immediatament després del bombardeig. Els eixos d’aquest debat són:

  • La idea de si han de ser 9 cubs, per les 9 víctimes hagudes en el bombardeig. Es discuteix com no fer-ho de manera explícita, que fos sense els noms de les víctimes i sense indicar perquè són 9 cubs.
  • La col·locació dels cubs, on es diuen varies idees: concentrats o distribuïts al llarg de l’espai; de manera linial o regular; semblant desordenada; en un monticle emergint del terra i envoltant una olivera…
  • La grandària dels cubs, destacant-se quina ha de ser la relació i contrast amb la gràndària de l’espai on es vulgui situar la intervenció. Preocupa tant que no es vegin, com que el volum dels cubs sigui excessiu.

Un tercer punt és la possibilitat d’interacció amb el monument. Es tracta si fer una intervenció en tres dimensions permetent que s’hi pugui pujar, sentar-se, passar per sobre, jugar…, i les conseqüències de fer un volum que permeti aquest tipus d’interacció: la seguretat (risc de caure, fer-se mal…) i treure el sentit de sacralització de monument.

IMG_20161102_192940.jpg

Un quart punt és la senyalització del monument. Es discuteix si ha de ser una placa; què ha d’indicar; com ha de ser aquesta (més o menys discreta, com la del Fanal de les cases barates, situada en una paret de la Biblioteca) i on situar-la. Es comenta com senyalitzar aquesta i la resta d’intervencions, com evitar l’excés de senyalització, si ha de ser un mapa indicatiu de les diferents intervencions situat en un lloc del barri (casa barata museitzada) on s’expliqui el recorregut…

Per últim es qüestiona la ubicació del monument i el tractament de l’espai envoltant. Pel que fa a on situar el monument, les idees principals es relacionen amb les qüestions d’on anirà l’entrada o entrades a l’illa de cases barates a conservar i on estaran les cases museïtzades dintre d’aquesta illa. Malgrat no haver-hi un acord explícit, moltes intervencions col·loquen el monument en l’espai a tocar al carrer Bellmunt, entre les façances del bar Montferry i l’illa de cases a conservar. Pel que fa a l’urbanització de l’espai restant, es parla de deixar un espai net al llarg de la façana situada a l’actual carrer Barnola, a més de tenir present quina és l’afectació de la urbanització prevista i la que ja està sent executada per part de Bagursa i si finalment es decideix fer un monument més o menys transitable, depenent del grau d’interacció permés.

IMG_20161102_194937.jpg

Conclusions i acords: S’acorda recordar els bombardejos del 1937 amb una intervenció conceptual, no figurativa, restant pendents d’acord la resta d’aspectes debatuts en el taller (forma, material, interacció, senyalització i situació).

Es tanca la sessió fent resum de la deliberació i els temes abordats en el taller, emplaçant a seguir el debat en el proper taller.

Anuncios