taller 7/2016: Concreció formes intervencions. 23 novembre 2016

Lloc i durada: Biblioteca Bon Pastor. Inici a les 19:10, final 20:45 hores.

Assistents veïns: Antonio, Josep Maria, Josep, Salvador, Paquita, Dolors; Cr Polis: Xavi i Tomeu

Objectius: concretar propostes formals d’intervenció en l’espai urbà, d’acord amb els objectius especificats en els tallers celebrats el mes de juny de 2016.

Procediment: Es fa un resum del taller anterior, proposant-se abordar la resta d’espais a concretar en el taller d’avui si es possible.

Desenvolupament: Es decideix abordar l’estació transformadora situada a la plaça Fra Juníper Serra, davant de l’antiga fàbrica Can Sala, i les parets mitgeres de la plaça Félix Rodríguez de la Fuente.

Estació transformadora de la plaça Fra Juníper Serra.

Ben aviat es manifesta la intenció de recordar l’antiga fabrica Can Sala, per debatre principalment la forma de concretar-la. De la fàbrica Can Sala no queden gairebé vestigis o elements que la recordin. Només resta una part del rètol comercial (la data del qual és anterior al 1936) i una forma corba en la teulada d’una de les naus actuals. A diferència de la Maquinista i l’antiga fàbrica Sanchís, amb topònims al barri, intervencions realitzades en el parc de la Maquinista i part de l’edificació de la fàbrica Sanchís encara existent; el risc d’oblidar Can Sala es considera un argument suficient per plasmar-ne  el seu record en la memòria del barri.

Pel que fa a com plasmar-ne el seu record, es proposa posar algunes fotografies, pintar o dibuixar algunes imatges de la fàbrica, en les parets de l’estació transformadora. Entre la tècnica de la fotografia, més orientada a comunicar la realitat, i el dibuix o graffiti, més adreçat a mostrar-ne una interpretació, es decanta per emprar la primera, com a tècnica d’intervenció.  Respecte els possibles continguts de les fotografies es parla de mostrar els productes que s’hi elaboraven (blanqueig de teles), la pròpia fàbrica i escenes quotidianes que mostrin la gent que hi treballava…, a més d’incorporar algun escrit que expliqui el tipus d’empresa, la seva activitat i recordi que fou la primera del barri. No queda clar si l’escrit explicant el que va ser Can Sala ha d’estar situat en una paret de la mateixa estació transformadora o be en altre lloc de l’entorn envoltant (marquesina del bus, parc del darrera…).

Parets mitgeres de la plaça Félix Rodríguez de la Fuente.

En aquest cas es recorda la importància de revisar l’afectació de l’edifici de la cantonada dels carrers Enric Sanchís i Estadella, propera a les parets mitgeres esmentades. En quant la tècnica a emprar, es proposa pintar un grafit (graffiti) amb algun concepte vinculat amb el lloc i a la ciutat. No es concreta quin pot ser el tema. Tot i així en la deliberació es parla d’expressar la ciutat i la ciutadania; el barri de Bon Pastor i la ciutat de Barcelona; la realitat de l’antic barri de l’Estadella, un entorn agrícola i natural;  entre els possibles motius a mostrar, a través del grafit. Com en el cas de l’antic barri de l’Estadella, una altra forma d’emprar una idea vinculada al lloc on fer la intervenció, és la proposta de mostrar una al·legoria al dramaturg nascut a Sant Andreu, Ignasi Iglesias i Pujades, tres obres del qual donen nom a sengles carrers del barri (Foc Follet, La Mare Eterna, La Formiga). S’acorda indagar més per esbrinar el motiu pel qual es decidí nombrar aquests tres carrers del barri de l’Estadella per a la seva consideració.

Conclusions i acords. Respecte els dos espais a intervenir es concreta el següent:

  • Parets de l’estació transformadora de la plaça Fra Juníper Serra. Col·locar en cada una de les parets, fotografies que mostrin diferents motius de la fàbrica Can Sala: la façana on apareixia el rètol comercial del que en queda una part; l’antiga nau industrial; una escena quotidiana de l’activitat…
  • Parets mitgeres de la plaça Rodríguez de la Fuente. Pintar un grafit (graffiti) en les dues parets mitgeres de la plaça esmentada. El motiu no és definit encara, tot i que s’apunta que la idea a mostrar tingui a veure amb el barri i amb la ciutat alhora.

Es tanca la sessió adreçant a un propera sessió, a celebrar abans de nadal o finals de gener de 2017, en que el grup CR Polis mostri esborranys d’algunes de les idees plasmades en els últims tallers, destinats a concretar formes d’intervenció, celebrats els dies 19 d’octubre, 2, 16 i 23 de novembre de 2016. Resta la concreció dels dos espais pendents (entrada al barri pel parc de la maquinista i local la pinya de la plaça joan coromines), dels inicialment previstos durant els tallers celebrats el juny de 2016.

Anuncios